Holmegårds Mose

Holmegårds Mose er på ialt ca. 600 ha eller 6km2 og det er den største højmose på Sjælland

Blåtop-flade i forgrunden, derefter den hvælvede højmoseflade, i baggrunden Fensmark Skov.

Holmegårds Mose er på i alt ca. 600 ha eller 6 km2, og det er den største højmose på Sjælland.

Hovedparten af mosen ejes af godserne Holmegård, Gisselfeld og Broksø. Mosen har i mange år været under nedbrydning på grund af de gamle dræninger samt tilgroning. Størstedelen af mosen er bevokset med birk, men en flade på ca. 40 ha omkring de mest uforstyrrede højmoseflader holdes åben. I  1987 blev 326 ha af mose fredet – fredningen gav bl.a. adgang til pleje af mosen (nedskæring af birk, m.v.), mens vandstanden ikke måtte ændres. En fredningssag, som omfatter en større del af mosen samt omgivelser (ca. 563 ha ) og som giver lov til at vandet kan hæves, er nu under behandling.

Naturstyrelsen har i 2004 indgået frivillige aftaler med ejerne (omfattende ca. 350 ha ) om vandstandshævning til et vist niveau (det samme som indgår i fredningen), forbud mod jagt på fugle m.v. – for at komme i gang med den aktive naturpleje.

Læs mere:

"Bette nøk" i Holmegårds Mose (ekstra pleje 2006)

Om højmoser

Om plejen af Holmegårds Mose

På hjemmesiden www.Holmegaard-Mose.dk findes en række oplysninger (rapporter, kort og fotos m.v) fra mosen.