"Bette Nøk" i Holmegårds mose (ekstra pleje 2006)

Nu (efterår 2006) rydder Naturstyrelsen knap 5 ha af mosen for birk. Og det var tanken at rydde nok et par felter i de kommende år.

Nu (efterår 2006) rydder Naturstyrelsen knap 5 ha af mosen for birk. Og det var tanken at rydde nok et par felter i de kommende år.

Kort

Holmegårds mose – med Holmegårds Glasværk i sydkanten, desuden  kan man se lidt af Fensmark by. Størstedelen af mosen er bevokset med birk, men den gule ramme holdes åben. Det åbne areal udvides lidt i efteråret 2006 og formentlig endnu mere i de kommende år. Bemærk de vandfyldte tørvegrave.

Det er et led i plejen af Holmegårds Mose, og sigtet er at gøre mosen vådere, fjerne eller hæmme nogle af de arter, som ikke hører hjemme i en højmose og gerne få den naturlige tørvedannelse i gang igen – i alt fald i dele af mosen.

Arbejdet udføres af Hededanmark (som tidligere hed Det danske Hedeselskab).  Første trin er at rydde undervæksten, så man lidt lettere kan se, hvad man har med at gøre.  Siden skal de større træer fældes og køres ud (nogle af de små kommer med ved samme lejlighed).  Det er det svære – for man er nødt til at bruge krankøretøjer til at få træerne ud, og mosefladen tåler næsten ikke trafik.  Til sidst skæres de små træer lidt i stykker så de lettere rådner.

Hvis man ikke gør noget, gror mosen omgående til igen – der går ikke mange år før man atter vil møde en tæt mur af ung birk, sandsynligvis med en lige så tæt pels af græsarten blåtop i bunden.  Derfor sættes der får på.  Fårene kan forhindre at birken skyder fra stubbene eller sår sig, og de kan også holde blåtop nede.

Rydningen sker for at følge op på den store indsats som Storstrøms Amt har lagt i plejen af mosen igennem mange år.  Således er de centrale, mest uforstyrrede højmoseflader ryddet for birk, og man har haft særlig får fra Lüneburger Heide til at græsse dele af mosen.

Birk før rydning

Birk efter rydning

Birk – før og efter rydning af undervæksten. Rydningen sker for at skabe overblik.  Siden skal også de større træer fældes og køres ud.  Det er svært, fordi mose-overfladen næsten ikke tåler trafik  (foto aug. 2006)

Gravemaskine

Her er ryddet et hjørne af birken.  Træerne lægges sammen af en gravemaskine som kører på 5-6 jernplader som den selv tager med sig.  Metoden er meget skånsom over for mosebunden – men også relativt dyr (foto sept. 2006).

Kongebregne

Kongebregnen vokser kun 6-7 steder i mosen – så den passer man på.  Dette eksemplar vokser i en bunke birkekvas som har ligget på stedet i mange år (foto sept. 2006).

Udsigt mod Fensmark

Udsigt over mosens åbne område – i forgrunden en lavning med megen blåtop. Derefter den ret uforstyrrede højmoseflade, som hvælver sig – bl.a. bevokset med lyng og melbærris.  Derefter kan man ane et parti som er under tilgroning. Allerbagerst Fensmark skov  (foto aug. 2006).