Mosedagene 2008 gjorde en forskel

Danmarks Naturfredningsforening, Næstved-bestyrelsen, og Naturstyrelsen STORSTRØM gentog successen med at rydde birk i Holmegaards Mose i 2008.

Bevæbnet med især ørnenæb gik frivillige løs på birken på to dejlige forårs-søndage – og det kunne virkelig ses.  Den åbne flade blev meget større.
Til foråret kommer der får på arealet – for birken er meget tilbøjelig til at sætte friske skud fra stubben. Fårene er gode til at tage de friske skud.  De lidt større træer er skåret over en god halv meter over jorden – det gør at en del af træerne dør så fårene ikke får så meget at slås med.  Træerne bliver på arealet og skæres evt. lidt i stykker – så vil det meste være væk i løbet af få år.

Den vestlige del af Holmegaards Mose – med Fensmark Skov i forgrunden og den centrale åbne flade i midten.  På de to åbne flader er der kun gravet tørv i mindre huller, og de er den mest uforstyrrede del af mosen.  Her har Storstrøms Amt igennem mange år brugt mange kræfter på at holde birken væk.  I baggrunden ser men både åbne tørveskær med vandflade og tilgroede dele af mosen.

I øvrigt viser den gule markering rydningerne i 2007, den røde viser resultatet af de to mosedage i 2008.

Naturstyrelsen gav en mindre forfriskning til deltagerne – og der blev trukket lod om et rådyr klar til fryseren.  Vinderne blev Hanne Dam (30. marts) og Thomas Funch MacLennan (13. april).