Om plejen af Holmegårds Mose

Selv om det kun er et ’bette nøk’ som sker nu, er det ganske dyrt at rydde højmoser

heideschnucken

Får fra Lüneburger Heide i Tyskland – de såkaldte ’Heide-Schnucken’.  Begge køn er hornede.  Det er en af de få fåreracer som kan klare sig i mosen.  Der er tale om ret lette dyr.  Storstrøms Amt har opbygget en af de største besætninger af Lüneburgere uden for Tyskland  (foto aug. 2006).

Selv om det kun er et ’bette nøk’ som sker nu, er det ganske dyrt at rydde højmoser – prisen varierer fra måske 10.000 til 70.000 kr. pr. ha.  Rydningen i efteråret 2006 er i den dyre ende, og det bliver nødvendigt at forsøge sig med billigere metoder ved fre mtid ige rydninger af mosen. Man kan måske nogle steder nøjes med at skære træerne ned uden at køre dem ud.  Man kan forsøge at ringe de store træer (skære en revne med motorsav rundt om træet som afbryder saftstrømmen – så dør træet mere eller mindre hurtigt).  Man kan kappe de store træer ½- 1 meter over jorden – så vil en del af birkene ikke sætte stødskud og i stedet gå ud.  Man kan hæve vandstanden mere lokalt m.m.

Mere vand året rundt er en betingelse for at tørvemos kan trives og at tørvedannelsen kan komme i gang.  Når det bliver tilpas vådt får birk og andre buske også sværere ved at klare sig.  Man regner med at vandstanden skal stige lidt i de kommende år i store dele af mosen – man vil lave forskellige spærringer i afløbet.  Inden da skulle birken gerne ryddes på de dele af mosen, hvor vandet stiger. Birken bruger i øvrigt en del vand, og alene det at den ryddes betyder at vandet stiger.

Hvor der ikke er for vådt kan man blive nødt til at sætte får på for at undgå at birk og blåtop breder sig igen.  Løsningen er ikke ideel – men det er ofte eneste mulighed.

Fårene kan holde birken væk og blåtoppen nede.  Man overvejer at forsøge at knuse blåtop-tuerne med maskine på nogle af de fåregræssede arealer.

Fåreeffekt

Fåregræsningen kan holde birken væk og blåtop nede – men den kan ikke udrydde blåtop.  Til venstre har fårene græsset i år, til højre et areal som blev afgræsset i 2005. Blåtop kommer sig hurtigt oven på græsningen.  Man overvejer nu om man kan knuse blåtop-tuerne med maskine.  Det vil gøre opgaven for fårene lettere, og man får mere vækst af tørvemos i lavningerne  (foto aug. 2006).