Nykøbing Sjælland sundhedscenter - Hop-sjov-i-skov-aktiviteter

Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland har natur og sundhed som fokus i en række spændende aktiviteter.

Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland var ansøger til et partnerskabsprojet, der i 2007 fik midler til at gennemføre spændende aktiviteter med natur og sundhed. Ansøger beskriver herunder projekt og resultater:

21. Juni 2007 - Hop-Sjov-i-Skolen

Foto: Kamp med træstokke

Et fælles undervisningsforløb til to udvalgte skoler. Med afsæt i sansebaserede erfaringer gennem titrettelagte forløb i skolens og naturens rum, ønsker vi at give eleverne og lærere/pædagoger mulighed for at udvikle deres handlekompetencer i forhold til sundhed, samt være medskabere af definitionen på begrebet sundhed, med afsæt i de tilretteLagte forløb. Lærere og pædagoger deLtager i kort undervisningsforløb som lægger op til elevernes efterfølgende proces med at formulere begrebet sundhed.
Der etableres ti workshops, i naturen omkring samt på skolens område. Alle workshops er Ledet af naturvejledere og sundhedskonsulenter fra XTRA FOKUS. På alle workshops deltager en blandet gruppe børn fra de forskellige skoler, samt to lærere/pæd. Alle deltagere får frugt, nødder og en flaske vand.
Arrangementet afslutter med fælles sund frokost i det grønne tilberedt af eleverne.
I alt deltog alle 16 klasser, samt 16 lærere og pædagoger. De to skoler har efterfølgende arbejdet med elvernes opfattelser af sundhedsbegrebet. Vi har samlet alt dokumentation samt koncept på XTRA FOKUS hjemmeside.

Hvad er det sunde liv? Eleverne skriver:


30. September 2007 - Hop-Sjov-i-Skov Foto: Aktiviteter i skoven
Alle børn fra 0 til 14 år i følgeskab med deres familier (naboer/lærere/pædagoger), inviteres til fælles skovtur med fysiske aktiviteter og sund mad.
Målet er at etablere rammer og indhold for en årlig familieskovtur, med vægt på sundhedsfremme, trivsel, mad og motion i naturens rum, hvor deltagerne yderligere gives mulighed for at etabLere nye relationer på tværs af familier, institutioner og geografisk tilhørssted. I skovens område har vi organiseret ti fysisk udfordrende aktiviteter af varierende sværhedsgrad, hvori naturens materialer indgår f.eks., kaste med træstammer, finde vej med GPS, gå gåsegang med bind for øjnene. Alle aktiviteter bliver Ledet af sundhedsplejerske, XTRÅ FOKUS konsulent eller naturvejleder.

Arrangementet starter med musikalsk underholdning fra scenen og afslutter fælles med gratis sund frokost tilberedt over åben ild. Alle deLtagere tilbydes en flaske vand, frugt undervejs, folder med pointsystem og T-shirt med logo.

Arrangementet i år har taget udgangspunkt i pilotprojekt sidste år. På den baggrund har vi udviklet og optimeret konceptet. Der har været meget positive forventninger fra alle nivuoer tiL arr. I år, hvor der deltog knap 5oo mennesker på trods af silende regn. Dette var lidt færre end sidste år i solskin. Igen i år deltog borgmesteren. Vi har i samarbejde med RUC udformet spørgeskemaer, som bliver analyseret pt. - resultatet foreligge dog ikke endnu. Efterfølgende har der været et udbredt ønske fra kommunes side om at gentage HOP-SJOV-I- SKOV. Holbæk amts Venstreblad bragte efterfølgende en stor artikel med fotos.

Uge 42, 2007 - Hop-Sjov-i-ferien Foto: Tovtrækning
Undervisningsforløb over 4 dage fra kl.10.00 til 15.00 i skolernes efterårsferie, tilbudt til alle kommunens børn mellem 8 og 12 år. Formålet er at børn og unge må få nye erfaringer og sansebaserede oplevelser med brug af naturen, for på sigt at føre dem med sig ind i voksenlivet. Dermed vil børnene - med naturen som udgangspunkt - gives mulighed for at bLive medskabere af sundere vaner og bedre traditioner.
ALle dage arrangeres naturlege, der involverer bevægelse af hele kroppen, samt udendørs, fælles- tilberedning og spisning af sund frokost med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Aktiviteterne bliver ledet af naturvejledere og tærer/XTRA FOKUS konsulent. Der deltog 40 børn, hvilket er fint, da der er mange tiLbud i kommunen i efterårsferien. Vi ønsker at gentage arr. næste år, dog med aldersdifferentiering og flere personaletimer.

Fakta om projektet

Tidsperiode Afsluttes jan. 2009
Projekt titel Xtra fokus

ansøger for projektet

Sundhedscentret, Nykøbing Sjælland

Kontaktperson

Maria Therese keller

Deltagere i partnerskabet

Sundhedscentret, Nykøbing Sjælland
Odsherred Kommune
Odsherred Naturskole
Naturstyrelsen – Vestsjælland

Projektets samlede udgifter

385.000 kr.

Medfinansiering fra puljen til lokale grønne partnerskaber

130.000 kr.

Medfinansiering fra Danmarks Naturfredningsforening 30.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

300 timer