Hoven Å - natur og friluftsliv

Genopretning af natur og bedre muligheder for friluftslivet ved Hoven Å.

Projektet handler om genopretning af natur og bedre muligheder for friluftslivet ved Hoven Å. Projektet er en helhedsplan og består af 5 indsatsområder:

  • Genskabelse af Hoven Mølle Sø
  • Faunapassage ved Hoven Mølle Dambrug
  • Genslyngning af Påbøl Bæk samt okkerrensning ved vandstandshævning
  • Udlægning af gydebanker i Hoven Å nedstrøms Hoven Mølle Dambrug
  • Etablering af trampesti (oplevelsessti) langs med naturgenopretningen med infotavler, bænke og informationsfoldere.

Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 2010

Projekt titel

Natur og friluftsliv ved Hoven Å

Ansøger for projektet

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktperson

Per Søby Jensen

Deltagere i partnerskabet

Ringkøbing-Skjern Kommune
Hoven Erhvervs Invest Aps.
Borgerforeningen i Hoven Skjern Å sammenslutningen
Dansk Center for vildlaks

Projektets samlede udgifter

3.160.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

1.580.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

80.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

1.190 timer