Hummelsøfredningen - stisystem

Forbedring af eksisterende stisystem ved Hummelsøfredningen. Området bliver brugt af skoler og sportsforeninger i Silkeborg, Virklund og Them. Projektet hænger sammen med, at kommunen gennem de sidste år har opsat skilte med ruter og infotavler i området. Der er lavet naturgenopretning og stien er i forbindelse med en natursti, som går mellem Horsens og Silkeborg og går forbi Hummelsøfredningen.

colourbox

Kommune : Silkeborg

Ansøger : Vissenbjerg I/S, V/ Tolja Bjørn Mule Henningsen

Tilskud bevilliget : 13.000 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012