Hundeskov ved Odder

Projektets formål er at etablere en ca. 7 ha stor indhegnet hundeskov med skov, naturareal, vandhul og græsningsareal. I hundeskoven etableres et net af både handicapvenlige stier og primitive trampestier samt en ”legeplads” for hunde. Den primær og handicapvenlige grussti går fra P-plads og gennem hundeskoven.

Ved indgangene opsættes der information om regler for brugen af hundeskoven, generel info om hundeadfærd og lovgivningen samt skraldespande.

UPDATE: Projektet er færdigt. Hundeskoven blev indviet i maj 2015. Hele projektet omkring skoven har været en stor succes, som har resulteret i en meget vellykket og velbesøgt hundeskov. Øverst på siden ses et billede af det nyetablerede vandhul i midten af hundeskoven, og nedenfor ses infotavlen ved indgangen til skoven. 

Foto: Christian Petersen

 

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Christian Petersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Hundeskovsgruppen
  • Dansk Civil Hundeforening
  • Politi Hundeforening
  • Dansk Kennel Klub
  • Danmarks Naturfredningsforening Odder
  • Friluftsrådet
  • Økologiens Have
  • Odder Kommune

Projektets samlede udgifter: 574.029 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 287.015 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 291.620 kr.

Frivillige arbejdstimer: 537