Hundeskov ved Odder

Projektets formål er at etablere en ca. 7 ha stor indhegnet hundeskov med skov, naturareal, vandhul og græsningsareal. I hundeskoven etableres et net af både handicapvenlige stier og primitive trampestier, samt en ”legeplads” for hunde. Den primær og handicapvenlige grussti går fra P-plads og gennem hundeskoven.

Ved indgangene opsættes der information om regler for brugen af hundeskoven, generel info om hundeadfærd og lovgivningen samt skraldespande.

 

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Christian Petersen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. juli 2015

Deltager i partnerskabet:

  •          Hundeskovsgruppen
  •          Dansk Civil Hundeforening
  •          Politi Hundeforening
  •          Dansk Kennel Klub
  •          Danmarks Naturfredningsforening Odder
  •          Friluftsrådet
  •          Økologiens Have
  •          Odder Kommune

Projektets samlede udgifter: 683.240 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 341.620 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 291.620 kr.

Frivillige arbejdstimer: 425