Husarstien

Husarstien er en gratis ridesti i naturområderne omkring Næstved by som alle ryttere kan få glæde af. Ridestien etableres som en sammenhængende ca. 7 km lang rute på både offentlige og private arealer. Ruten kan deles op i to mindre rundture på ca. 3 og 4 km.
Ruten går gennem skov, naturområder og bakket terræn samt i åbent landskab, og giver dermed øget mulighed for adgangen til naturen til hest.


Ansøger for projektet: Naturrytter
Kontaktperson: Lisbeth Marquardt
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 31. december 2015
Deltager i partnerskabet:

  • Naturrytter
  • Næstved kommune
  • Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 158.411 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 45.481 kr.
Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 27.800 kr.
Frivillige arbejdstimer: 200