Husby Hole

Projektet drejer sig om en renovering af stiforløb i forbindelse med fredning ved Husby Hole og rydning af opvækst på områdets gravhøje. Derved forbedres publikums adgang og oplevelse bl.a. af projektområdets 11 gravhøje, udsigtspunkter, hede og overdrev.

Den udyrkede del af arealet er gennemvævet af spontane trampestier, hvilket tyder på at området har en fritidsmæssig interesse.

Derudover vil områdets historie, botanik og landskabelige værdier blive formidlet dels ved skiltning på arealet, dels via foldere som apps til iPhone.

colourbox

Kommune : Jammerbugt

Ansøger : Kirsten Merete Korsbæk

Tilskud bevilliget : 22.500 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. december 2012