Vejledning i bygning af redekasse til hvinand

Du skal bruge:

Ru træbrædder eller vandfast krydsfinér: 2,5 cm i tykkelsen

  • Bagside: 60 x 25 cm
  • Forside: 60 x 25 cm
  • 2 sider: 60 x 25 cm
  • Bund: 25 x 20 cm
  • Tag: 40 x 30 cm
  • 2 lister: 2,5 x 3 x 85 cm
  • skruer: ca. 4,5 cm lange
  • reb og ståltråd

Saml kassen

Lav et hul i forsiden på 15 x 15 cm ca. 10 cm under taget. Husk at bore for inden du skruer skruerne i, ellers flækker træet. Skru for- og bagside på sidernes endeflade. Sæt bunden op fra neden og skru skruer i fra siderne. Fordelen ved at sætte bunden i indvendig, er at vand ikke trænger ind under redematerialet, og bunden modstår bedre råd. Taget skrues på. Skru de to lister på bagsiden, så de rager lige meget ud for foroven og forneden. Kassen bindes op på træstammen rundt om listerne.

Før du sætter låget på fores kassen med ca. 10 cm sammenpresset halm.

Ællingerne kan både tåle fald ned i vand og på jord, men jo længere kassen er placeret fra søen, jo mindre er chancen for at nå til vandet i live. Når du har sat kassen op, kan du holde øje med hullet. Små dun ved indflyvningshullet er tegn på at kassen er beboet.

Placering

Redekassen kan bindes fast med et reb fra 1,5 m op til 7 m oppe i træet. Højden ser ikke ud til at have særlig betydning. Men hænges kassen ud over vand og med fri indflyvning, er succesen klart størst. Der må ikke være forstyrrende grene udfor eller under hullet så indflyvningen besværliggøres og ungerne kan hænge fast, når de skal hoppe ned. Kassen tippes let fremover, så ungerne kan kravle op ad kassens inderside til hullet. Hvis du bruger krydsfinér, skal du være opmærksom på at indersiden skal være ru. Er der for stejlt, kan de ikke komme ud og dør af sult.

Ny kasse sættes op ved St. Gibsø. Foto: Ole Andersen

Der rydes op under kassen ved St. Gribsø. Foto: Ole Andersen

Redekassen hænger skråt ud over søbredden

De værste buske og gamle grene under kassen fjernes.

Opsætnings tidspunkt

Kasserne kan opsættes hele året, men skal der ællingerne ud af det samme år, skal kassen op inden 1. april. Kasserne kan godt anbringes med 10 meters mellemrum uden at ynglesuccesen forringes. Findes der ikke mange andre kasser i området, kan hvinandekassen godt blive optaget af andre fugle. Både allike, ugle, huldue, stær, musvit og solsort kan finde på at flytte ind.

Johannes presser halmen på plads i kassen. Foto: Ole Andersen

Kassen bæres op ad stigen. Foto: Ole Andersen

Kassen skubbes på plads på en gren. Foto: Ole Andersen

Grene der generer saves af. Foto: Ole Andersen

Færdigt arbejde, udsigten nydes. Foto: Ole Andersen

Inden kassen bæres op kontrolleres en ekstra gang om halmen er på plads. Kassen fastgøres med reb, der sikres fri indflyvning skråt fra neden, og udsigten beundres.

Udsgiten over Lille Gribsø set fra hvinandekassen. Foto:  Ole Andersen
Udsigten fra de fleste kasser er formidabel, men hvinanden betaler jo heller ikke skat af herlighedsværdien

Læs mere om:

Hvinandens biologi
En succesrig udvikling
Ornitologen på arbejde
Beskyttet art