Illerup Ådal og Tingdalen

Projektet handler om at skabe en vandresti som en rundtur i ådalen og en sti gennem Tingdalen i ådalens skrænt nord for Froerlev Mølle.

Mølledammen oprenses og der etableres en sti rundt om med handicapvenlig belægning. De nye stier etableres som Spor i Landskabet og supplerer eksisterende stier.

Ådal. Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes aug. 2009

Projekt titel

Illerup Ådal og Tingdalen

Ansøger for projektet

Skanderborg Kommune

Kontaktperson

Hans Brok-Brandl

Deltagere i partnerskabet

Skanderborg Kommune, Lodsejerne, DN, Destination Skanderborg, Skanderborg Museum og Søhøjlandets Økomuseum, Naturstyrelsen – Søhøjlandet

Projektets samlede udgifter

875.918 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

362.959 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

100.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

500 timer