Vædebro - indretning

Vædebro ligger ved Illerup Ådal, som bl.a. er prioiteret i Naturstyrelsens Vand- og Naturindsats og indarbejdes i Skanderborg Kommunes Kommuneplan som særligt oplevelseslandskab. Værebro er et blandt flere grønne partnerskaber i Ådalen. Der etableres grillplads samt borde og bænke

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 21. okt 2009

Projekt titel

Indretning af Vædebro

Ansøger for projektet

Skanderbrog Kommune

Kontaktperson

Hans Brok-Brondi

Deltagere i partnerskabet

Skanderbrog Kommune, Alken Borger- og Aktivitetsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet Søhøjlands kreds, Destination Skanderborg, Skanderborg Museum, Naturstyrelsen – Søhøjlandet

Projektets samlede udgifter

388.500

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

145.334

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

ansøgt om 145.333

Frivillige arbejdstimer

475