Brændegård Sø - information om skarvkoloni

Projektet drejer sig om formidling af/information om skarvkolonien samt generelt om søens fugleliv i det fredede område ”Brændegård Sø og Nørre Sø”, som også er EF-fuglebeskyttelsesområde. Skarvkolonien er én af de største i landet. Eksisterende formidling fornyes.

I projektet fokuseres der på nye formidlingstiltag, både ved formidling på stedet og ved henvisning og udbygning af den eksisterende information om skarvkolonien på forskellige hjemmesider.

colourbox

Kommune : Faaborg-Midtfyn

Ansøger : Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilskud bevilliget : 62.400 kr.