Grindeskov Krat - informationstavler

Projektet drejer sig om opsætning af nye og udskiftning af eksisterende informationstavler. Projektet indgår som en del af et større projekt. De nye informationstavler samt øvrige formidlingsinitiativer vil øge publikums natur- og friluftsoplevelser i det fredede område.

3 informationsskilte og 4 piktogrammer på 3 piktogram pæle, samt forbedrede parkeringsforhold.


Kommune : Herning

Ansøger : Herning Kommune

Tilskud bevilliget : 17.591 kr.

Projektet afsluttes senest: 20. december 2013