Ingershøj

Projektet omhandler formidling af bronzealderhøjen, Ingershøj. Gravhøjen ligger indenfor kystnærhedszonen i et område med landskabelige værdier udpeget som større sammenhængende landskab i kommuneplanen. Gravhøjen ligger ca. 1 km fra Øhavsstien, som sammenbinder de rekreative stiforbindelser i kommuneplanen.

Ved opsætning af informationsskilte og fornyelse af adgangsskiltning sikres de besøgende på øhavsstien adgang til en af kommunens største bronzealderhøje og et af øens bedste udsigtspunkter.

colourbox

Kommune : Svendborg

Ansøger : Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Natur og Vand

Tilskud bevilliget : 28.11 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. maj 2012