Isefjorden

"Indsatsområde Isefjord" er ét af i alt 11 indsatsområder under miljømilliarden.

"Indsatsområde Isefjord" er ét af i alt 11 indsatsområder under miljømilliarden. Projektet er startet i foråret 2007 og organiseret som vist på projektorganisationen nedenfor.

I 2007 er der gennemført en screening af de forslag til mulige delprojekter i Isefjordens opland, der er foreslået af kommunerne og grønne organisationer. 5 delprojekter er belyst kortfattet i en Screeningsrapport (2,0 MB pdf), forud for prioritering og udvælgelse af projekter til videreførelse.

Skov- og naturstyrelsen har i oktober 2007 udvalgt 3 delprojekter og afsat penge til at gennemføre disse, hvis der opnås aftale herom blandt de involverede parter.

I 2008 er vådområdeprojektet ved Løvenborg gennemført, og der er udført forundersøgelser for projekterne ved Tuse-Mårsø Enge og Tempelkrog. I 2009 indledes jordfordeling, detailprojektering og myndighedsbehandling for projekterne ved Tuse-Mårsø Enge og Tempelkrog-Syd.

I 2013 er projektet ved Tuse-Mårsø enge gennemført. Men realiseringen af Tempelkrog-Syd har trukket ud, bl.a. fordi det skulle koordineres med det senere igangsatte kommunale vådområdeprojekt nord for motorvejen - Tempelkrog-Nord.

I 2017 anlægges Tempelkrog-Syd.

 

Se mere om projekterne:

  • Tempelkrog Syd ved Elverdams Å på strækningen mellem landevejen Roskilde-Holbæk og Holbækmotorvejen (projektet er afsluttet)
  • Løvenborg ved Løvenborg Gods mellem Tuse Å og Regstrup Å (projektet er afsluttet)
  • Tuse-Mårsø Enge ved Tuse Å inden udløbet i Isefjord (projektet er afsluttet)

  • Organiseringen

 

Nyhedsbreve med oplysninger og nyheder af generel karakter har været udsendt med mellemrum til lodsejere i projektområdet og følgegruppemedlemmer. Nyhedsbrevene kan også læses her på siden.

Kontakt

Olaf Gudmann Christiani

Cand.scient. Biologi, specialkonsulent
Naturstyrelsen Vestsjælland