Organisering

Miljøministeriet lægger stor vægt på at naturprojekterne har en stærk lokal forankring. Der er derfor etableret et samarbejde med de involverede kommuner og interesserede organisationer. Der holdes møder med lodsejerne i projektområderne på sæskilte lodsejermøder og senere i projektforløbet føres forhandlinger med hver enkelt lodsejer om erstatning for de ændringer projekterne vil medføre.

Arbejdet med indsatsområde Isefjord er organiseret med en styregruppe, en projektgruppe og en følgegruppe. Sammensætningen af grupperne fremgår af nedenstående organisationsdiagram.

De fire involverede kommuner og Miljøministeriet har indgået en samarbejdsaftale om indsatsen i området som ligeledes kan læses på nedenstående link.