Tempelkrog Syd. Ejendomsmæssig forundersøgelse.

Efter at den tekniske forundersøgelse og projektforslaget er udarbejdet og konsekvensvurderet, er næste skridt i processen, at der udarbejdes en ejedomsmæssig forundersøgelse. I denne fase besøges hver enkelt lodsejer med arealer i projektområdet af en landbrugskonsulent fra Direktoratet For Fødevare- Erhverv (DFFE). Under besøget drøftes projektets påvirkning af den enkelte ejendom, mulighederne og ønskerne for erstatning og kompensation og hvordan ejeren stiller sig til projektet. Undersøgelsens konklusioner er sammenfattet af DFFE i en rapport, som udgør en del af beslutningsgrundlaget for projektets videre forløb. Rapporteringen af den ejendomsmæssige forundersøgelse blev færdig i sommeren 2008.