Tempelkrog: teknisk forundersøgelse og projektforslag

Det rådgivende firma Orbicon har gennemført en teknisk- og biologisk forundersøgelse i maj og juni 2008. En lang række data samt nye undersøgelser og beregninger er tilvejebragt. Forundersøgelsen udmunder i 2 projektforslag som hver især er visualiseret og konsekvensvurderet. Projektforslagene drøftes med de involverede parter.