Jels Voldsted - handicapfiskebro

Etablering af handicapfiskebro.

Handicapfiskebroen opføres ved Jels Voldsted på Naturstyrelsens ejendom. Den bliver tilgængelig for offentligheden for færdsel og ophold.

Handicapbroen skal være åben for offentligheden. Adgangen til handicapfiskebroen samt dens anvendelse til fiskeri og andre aktiviteter vil til enhver tid være underlagt Naturstyrelsens beføjelser som lodsejer og myndighed samt de almindeligt gældende regler i området.

Foto: Jesper Ludvigsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes marts 2010

Projekt titel

Handicapfiskebro ved Jels Voldsted

Ansøger for projektet

Jels Fiskeriforening

Kontaktperson

Børge Baagø Hansen

Deltagere i partnerskabet

Jels Fiskeriforening, Naturstyrelsen – Ribe, Troldkærskolen

Projektets samlede udgifter

52.500

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

26.250

Frivillige arbejdstimer

40