Juelstrup Sø - Friluftsliv til alle!

Et stort naturgenopretningsprojekt omkring genskabelse af Juelstrup Sø er afsluttet. Gennem dette lokale grønne partnerskab etableres nu rekreative anlæg for de mange målgrupper, ligesom der etableres grejbanke til fælles afbenyttelse.

Juelstrup sø

Ansøger for projektet: Mosely brugergruppe

Kontaktperson: Rebild kommune

Tidsperiode:Projektet afsluttes senest 1. oktober 2013

Deltagere i partnerskabet:

-Naturstyrelsen Aalborg

- Rebild Kommune

- Støvring Fritidsklub

- Bavnebakkeskolen

- Vælderskovgaard

- Karensmindeskolen

- Børnehaverne Støvring Syd

- Dagplejere i hele kommunen

- Dansk Ornitologisk Forening

- FDF Øster Hornum

- RS Orienteringsklub

- Lodsejer, Ole Søndergaard

- Den rullende udeskole

- Center Sundhed

- Støvring Løbeklub

- FDF Støvring

- Ungdomsskolen, Rebild Kommune

- Sørup Idrætsforening + hundeejere

- DSS - Cimbrerne Støvring

- Friluftsrådet

- Rep. for Ride-/køresti brugere

- Sørup Borgerforening

- Øster H. Borgerforening

- Kløversti gruppen

- Grundejerforeningen Stensgården

- Støvring Borgerforening

- Øster Hornum Børneunivers

- Støvring Idrætsforening

- DCH Støvring

- Rebild Sportsrideklub

- Rebild Naturskoler

Projektets samlede udgifter: 1.279.812 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 195.437 kr.

Frivillige arbejdstimer: 135