Junges plantage - rekreativt område

Projektet handler om etablering af et offentligt rekreativt område i Junges Plantage med det formål at gøre plantagen mere imødekommende, skabe muligheder for den uforstyrrede naturoplevelse samt skabe øget viden om naturen. Projektet omfatter: Grillhytte med " shelters " , gangbro og bådebro i handicapvenlig udførelse, handicapvenlig belægning på eksisterende sti fra P-plads til gangbro/bådebro og grillhytte samt muldtoilet og rydning af grønninger til boldspil, naturvejledningsaktiviteter mm.

Junges Plantage

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson:Vibeke Breuerbach

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 31. december 2012.

Deltagere i partnerskabet:

- Destination Skanderborg

- Danmarks Naturfredningsforening

- Skanderborg Kommune

- Folkeoplysningsudvalget

- Skanderborg Kano- og Kajakklub

- Folkeoplysningsudvalget

- Skanderborg Festivalklub

- Børnehaven Søvang

Projektets samlede udgifter: 797.787 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 364.680 kr.

Frivillige arbejdstimer: 595