Junges Plantage - rekreativt område

Projektet handler om etablering af et offentligt rekreativt område i Junges Plantage med det formål at gøre plantagen mere imødekommende, skabe muligheder for den uforstyrrede naturoplevelse samt skabe øget viden om naturen. Projektet omfatter: Grillhytte med " shelters ", gangbro og bådebro i handicapvenlig udførelse, handicapvenlig belægning på eksisterende sti fra P-plads til gangbro/bådebro og grillhytte samt muldtoilet og rydning af grønninger til boldspil, naturvejledningsaktiviteter mm.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et billede af den nye gangbro og bådebro.

Junges Plantage

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Vibeke Breuerbach

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2014.

Deltagere i partnerskabet:

  • Destination Skanderborg
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Skanderborg Kommune
  • Folkeoplysningsudvalget
  • Skanderborg Kano- og Kajakklub
  • Folkeoplysningsudvalget
  • Skanderborg Festivalklub
  • Børnehaven Søvang

Projektets samlede udgifter: 674.796 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 337.398 kr.

Frivillige arbejdstimer: 451