Kåtbæk ved Fårup

Kort over området

Projektområdet er beliggende ved Kåtbæk syd for Fårup, langs østsiden af jernbanen mellem Hobro og Randers

undefined 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Himmerland har i 2016 gennemført vådområdeprojekt Kåtbæk, der har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til Skals Å og derved forbedre vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 6 tons N

Et område på 46 ha tages ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som vedvarende græs eller vanddækket.

Den hidtidige afvanding i området bringes til ophør. Ved anlægsarbejdet i efteråret 2016 er alle dræn blevet afbrudt, grøfter er opfyldt og pumpeanlæg fjernet.

For at øge kvælstofeffekten er det etableret et vandindtag fra Kåtbæk til projektområdet, således at der i perioder med lille vandføring maksimalt tages 10 % af åens vand ind og lidt større andel i perioder med stor vandføring.

Både for at øge effekten og langtidssikre N-tilbageholdelsen har man uddybet den centrale del af den forholdsvis lavvandede sø, der naturligt dannes, når den nuværende afvanding stopper. Derved er der etableret en permanet sø centralt i området med en dybde på 1,5 m..

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Som et resultat af jordfordelingen er den centrale del af projektområdet på ca. 30 ha lige nu ejet af NaturErhverv-styrelsen. Arealet sættes til salg når projektet er gennemført.

 

Projektforløb

2016

  • August – november: Anlægsarbejde

  • December 2015 – Marts 2016: Myndighedsbehandling

2015

  • November: Jordfordeling afsluttet

2014

  • Projektering

2013

  • December: Tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om realisering af projektet.

2012

  • Forundersøgelser. Teknisk/biologisk og ejendomsmæssig.

 

Projektkort

undefined