Nørholm - kajak-, kultur- og naturplatform

Dette projekt vil etablere en platform ved Limfjorden, som skal bestå af en træbeklædt container 100 m fra vandet. I containeren vil der blive opbevaret havkajakker og biologiudstyr. I tilknytning til containeren etableres der en række formidlingstavler der fortæller om områdets unikke kultur- og naturværdier (fx. Nørholm-perler, en unik kystklint, fredede liljer fra lokalområdet, et fattighus mm.)

Formålet med platformen er:

- at formidle vandaktiviter til det store bagland til Nørholm,

- at formidle vand- og friluftsaktiviteter til skolebørn fra Nørholm skole

- at formidle natur- og kulturoplevelser til alle brugere af den lokale shelterplads.

Kajak-, kultur- og naturplatform i Nørholm

Ansøger for projektet: IF Bjørn (lokal idrætsforening)

Kontaktperson: Rasmus Krogh

Tidsperiode: Projekt afsluttes senest d. 1. dec. 2011.

Deltagere i partnerskabet:

  • Kajakgruppen
  • IF Bjørn
  • Nørholm Skole

Projektets samlede udgifter: 95.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 33.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 18.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 100