Vejle Ådal - kanon natur ved Stenager Mølle

Projektet handler om at:

  • Etablere stier mm. ved Stenager Vandmølle med det formål at åbne for offentlig adgang til området omkring møllen med mølledamsmiljøet som et centralt element.
  • At gennemføre en oprensning af Mølledammen som forudsætning for, at ejeren og Foreningen kan videreføre det arbejde med at udvikle Stenager Mølle som et besøgs- og oplevelsessted af natur- og kulturhistorisk betydning for lokalområdet.
  • At udbygge attraktioner i Vejle Ådal, der er med i Danmarks Naturkanon. I Ådalens enestående bakker ligger Vandmøllen omkranset af et flot mølledamsmiljø i morænelandskabets kuperede natur med slugter, engdrag, rigkær og kildevæld. Der skabes adgang til nye naturoplevelser via spændende varierede stiforløb og tilhørende faciliteter - broer, trapper, bænke og infotavler mm.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billede af det færdige projekt.

Ny trappe på skråning ved mølledammen. Foto: Marta Rasmussen

Det nye madpakkehus. Foto: Marta Rasmussen

 

Ansøger for projektet: Foreningen Stenager Mølles Venner

Kontaktperson: Marta Rasmussen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Foreningen Stenager Mølles Venner
  • Vejle Kommune, Natur og Miljø
  • Ejerne af Stenager Mølle

Projektets samlede udgifter: 1.115.099 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 654.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.294