Karensminde - formidling om de danske enge og engvandingsanlæg

Gennem dette projekt opføres en udstillingsbygning i tilknytning til museumsgården Karensminde – en enggård, hvor ophedning af stude på engene var hovedindtægtskilde. Udstillingsbygningen vil blive brugt til formidling af engene som kultur- og naturlandskab.

Der etableres kørestolsvenlige stier i englandskabet, der forbindes med områdets øvrige stisystemer. Yderligere etableres der handicapfiskepladser i englandskabet.

UPDATE: Projektet er nu afsluttet. Der er nu åbent for at både læse og i praksis se en driftsform, som har været af afgørende betydning for det særlige vestjyske landbrug, der i areal har fyldt omkring halvdelen af Danmark.

colourbox

Ansøger for projektet: Billund Kommune

Kontaktperson: John Rendboe

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i august 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Billund Kommune
  • Karensminde Venner
  • Grindsted Sportsfiskerforening

Projektets samlede udgifter: 3.600.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 3000