Kelleris græsningslaug

Projektet handler om at etablere Kelleris Græsningslaug, hvor produktion af kød indgår i et bredere formål om naturpleje, sundhedsfremme og friluftsliv samt formidling af information og aktiviteter i tilknytning til dette. Som en del af projektet vil ”Skolen i Virkeligheden” tilbyde kommunens skoler én eller flere ”skolekøer”, og græsningsarealet vil blive benyttet som læringsplatform.   

UPDATE: Projektet er afsluttet. Kelleris Græsningslaug blev stiftet i december 2013, og de første køer blev udsat i april 2014. Foruden pasning af køer og at skabe en rigere og mere varieret natur ved hjælp af afgræsning, inviterer foreningen til en række arrangementer for medlemmer og andre interesserede, hvor naturformidling, aktiviteter og hyggeligt samvær er på programmet.

Ansøger for projektet: Fredensborg Kommune

Kontaktperson: Lotte Rye Vind

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Fredensborg Kommune v/ Center for Plan og Miljø
  • Partnerskabet Gang i Fredensborg
  • Skolen i Virkeligheden, Center for Skoler og Dagtilbud
  • Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Kelleris græsningslaug 

Projektets samlede udgifter: 223.935 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 95.484 kr.

Frivillige arbejdstimer: 913