Kelleris græsningslaug

Projektet handler om at etablere Kelleris græsningslaug, hvor produktion af kød indgår i et bredere formål om naturpleje, sundhedsfremme og friluftsliv, samt formidling af information og aktiviteter i tilknytning til dette. Som en del af projektet vil ”Skolen i Virkeligheden” tilbyde kommunens skoler én eller flere ”skolekøer”, og græsningsarealet vil blive benyttet som læringsplatform.   

Ansøger for projektet: Fredensborg Kommune

Kontaktperson: Lotte Rye Vind

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. november 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Fredensborg Kommune v/ Center for Plan og Miljø
  • Partnerskabet Gang i Fredensborg
  • Skolen i Virkeligheden, Center for Skoler og Dagtilbud
  • Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Kelleris græsningslaug 

Projektets samlede udgifter: 263.064 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 95.484 kr.

Frivillige arbejdstimer: 940