Hærvejen langs Kongeåen - klaplåge og bordebænkesæt

Projektet drejer sig om etablering af en klaplåge gennem et kreaturhegn samt opsætning af et borde/bænkesæt og en fast grill. Projektet vil give offentligheden bedre adgang til engen, så det er muligt at færdes langs Kongeåen uden risiko for, at de græssende kreaturer løber ud.

colourbox

Kommune : Vejen

Ansøger : Esben Bruun

Tilskud bevilliget : 20.000 kr.

Projekt afsluttes senest : 31. december 2012