Seneste nyt

28. februar 2007

Lige inden årsskiftet 06-07 godkendte EU-Kommissionen den afsluttende rapport og det endelige regnskab for projektet. Ikke alle udgifter blev godkendt som støtteberettigede, men alt i alt ser regnskabet godt ud. Der er således brugt færre penge end budgetteret på at pleje flere arealer end planlagt. Projektet er nu helt afsluttet, der udestår kun at udbetale slutbeløbene til projektpartnerne.

Den endelige, tekniske rapport kan ses her i den reviderede udgave efter EU-Kommissionens kommentarer. Rapporten er på engelsk.

Afsluttende rapport

Der hører ialt 21 bilag til den tekniske rapport, hvoraf mange allerede er tilgængelige her på hjemmesiden. Af de øvrige bilag er især følgende interessante:

Bilag A: Kort over projektområderne, med målsætning og opnåede resultater for hvert område.

Bilag B: Billeder fra genopretning af naturlig hydrologi på Lyngbo Hede

Bilag C: Kort over andre projektområder hvor der blev genoprettet naturlig hydrologi

Bilag K: Billeder (før og efter) fra alle projektområderne. Opdelt i 2 dokumenter.

Bilag L: Plan for den fortsatte forvaltning af projektområderne (på engelsk)

22. august 2006

De anbefalinger der blev givet i den intensive og ekstensive monitering er nu oversat til dansk og samlet i en lille folder. Folderen er uddelt til alle projektdeltagere og andre interesserede. Det er meningen den skal bruges i det daglige både af administratorer og markpersonale

21. februar 2006
Som led i projektet gennemførte Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Københavns Universitet (KU) overvågning af klithedeområdernes udvikling og hvad plejen betød for naturtypens bevaringstilstand. Begge institutioner har udfærdiget en rapport (på engelsk):

15. November 2005
I løbet af projektet blev der udført forskellige tiltag for at forbedre forholdene for padder på klitheden. Denne indsats er nu blevet evalueret, og der er blevet udarbejdet en strategiplan for fortsættelsen af indsatsen de næste 20 år. Mest bemærkelsesværdigt er at det allerede er lykkedes strandtudsen at kolonisere to af de nye vandhuller.

11. november 2005
Alle LIFE-Nature projekter skal fremstille en lægmandsrapport. Klithedeprojektets er nu klar. Den er på både dansk og på engelsk.

1. november 2005
Projektet er i dag officielt afsluttet. Der forestår nu et større arbejde med at lave den endelige afrapportering til EU-Kommissionen. I løbet af de næste måneder vil forskellige delrapporter blive gjort færdige og lagt ud på hjemmesiden.

19. januar 2005
Anden fremdriftsrapport til EU-kommissionen indsendt januar 2005. Rapporten beskriver status for projektet efter tredje projektår og er på engelsk.
Second Progress Report

13. maj 2004
Midtvejsrapport til EU-kommissionen indsendt i april 2004. Rapporten er på engelsk og indeholder beskrivelse af fremdriften i projektet samt en del fotos.
Mid-term report with payment request: 1 November 2002 - 31 October 2003.

klit2 26. marts 2004
Afbrænding af klithede
Også i dette forår er forholdene for pleje af heden gennem afbrænding gode, og der brændes af,
når vejret er til det. Hold øje med advarselsskiltene.

25. marts 2004
Ny folder
Der er nu udkommet en folder om projektet, der er placeret ved de 30 informationstavler der blev opsat i foråret 2003. Folderen giver både informationer om projektet generelt og detaljer om de enkelte projektområder.

17. november 2003
Den 9.-11. september blev der afholdt Workshop  med 40 danske og udenlandske deltagere, rapport og billeder fra wokshoppen findes her:

26. marts 2003
Afbrænding af klithede

Det usædvanlig tørre forår har givet perfekte forhold for afbrændninger på klitheden. Det er lykkedes at afbrænde mange små og enkelte større arealer. Hvis vejret holder vil afbrændingerne fortsætte frem til udgangen af marts måned.

19. februar 2003
Arbejdet er i fuld sving

Klit1 Med motorsave og traktorer er 7,5 kvadratkilometer klithede siden efteråret blevet befriet for både enkeltstående træer og større bevoksninger. Det er et område på størrelse med Mandø i Vadehavet.

Samtidig bliver der i disse dage sat en række informationstavler op langs Vestkysten. Så kan naturgæsterne få et lille indtryk af det enorme arbejde, der skal til for at fuldføre projektet, som kommer til at vare i fire år, koste 35 millioner kroner og omfatte 240 af Danmarks i alt 500 kvadratkilometer klithede.

13. februar 2003
Tv-program om klithedeprojektet
TV MidtVest har lavet et 10 minutters indslag om klithedeprojektet.