Projektets deltagere

Klithedeprojektet gennemføres som et samarbejde mellem Naturstyrelsens statsskovdistrikter, amterne i området og forsvaret.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Københavns Universitet, Botanisk Institut varetager naturovervågningen af projektet.

Amphi Consult er konsulent på projektets pleje af paddelokaliteter.

Thy Statsskovdistrikt varetager projektledelsen.

LIFE

Projektet er støttet af EU-kommissionen under
LIFE-ordningen. LIFE er EU's støtteordning til initiativer på miljø og naturområdet på europæisk plan.