Projektområde - Bulbjerg

Habitatområdet omfatter lokaliteter med klinter og kalkskrænter, bl.a. Bulbjerg. Omkring fjordarmene findes bakkede morænelandskaber, og nedenfor er der de fleste steder vidtstrakte strandenge og klit- og overdrevsområder. Desuden findes store arealer med enge omkring åudløbene, inddæmmede fjordarme, næs og odder.

Blandt de sjældne dyr i områet kan odder og spættet sæl fremhæves.