Projektområde - Kallesmærsk Hede og Fiilsø Hede

kalles

Forsvarets øvelsesterræn

Kallesmærsk Hede og klithederne nord herfra mod Fiilsø Hede udgør et af Danmarks største sammenhængende klithedeområder.

En stor del af området er omfattet af forsvarets aktiviteter på øvelsesterrænnet ved Oxbøl. Aktivieterne indgår i et samspil med klithedens dyr og planter: Særlige pioner-arter, der er knyttet til klitheden, etablere sig hvor kampvognenes kørsel har fjernet vegetationen. Små brænde, antændt af granater, med til at forynge lyngen. Krondyrene har vænnet sig til soldaterne. De ved, at al virakken ikke angår dem.

Krondyrreservatet ved Oksbøl har Danmarks største bestand af krondyr på ca. 1200 dyr. Krondyrene indvandrede sydfra til området efter istiden for ca. 15.000 år siden. Omkring år 1850 blev krondyrene næsten udryddet, fordi man dengang anså dem som skadedyr, der ødelagde bøndernes marker Om vinteren udgør friske lyngskud den vigtigste fødekilde for krondyrene. Klithedeprojektet er godt for krondyrene, fordi der bliver flere friske skud, når lyngen forynges gennem afbrænding og slåning.

Fiilsø Hede

Hvor Fiilsø Hede ligger i dag, var der hav, da isen trak sig tilbage efter den seneste istid for 15.000 år siden. Landet har siden hævet sig og på den magre sandjord findes i dag hede.

  • Oxbøl Statskovdistrikt