Projektområde - Lyngbos Hede

lyngbo

I 1965 købte staten Lyngbos Hede af maleren Chresten Lyngbo, der ved salget betingede sig, at området det blev fredet af hensyn til dyr og planter. Som en del af projektet ønskes den naturlige afvanding af området genskabt.

  • Oxbøl Statskovdistrikt