Projektområde - Råbjerg Mile

Raabjerg Mile

Landet omkring milen, ja hele Vendsyssel, har hævet sig siden isen trak sig tilbage efter den seneste istid for omkrign 15.000 år siden. Området har i lange perioder været plaget af sandflugt, der har skabt store klitter. Den største klit er Råbjerg Mile, en stor parabel klit, som stadig er i bevægelse. Naturmæssigt er landskabet en mosaik af forskellige naturtyper fra små klitsøer til meget tør hede.

Kvaliteten af de forskellige naturtyper er generelt meget høj. Størstedelen af området er fredet og af stor botanisk og geologisk betydning. Området er generelt uden bebyggelser og tekniske anlæg og er i dag et af de største og relativt mest uberørte områder i Danmark. Nogle steder er der mange besøgende, men store dele af området er utilgængeligt med bil, cykel osv.