Projektområde - Rømø

roemoe

Rømøs klitheder er et ungt landskab, skabt af sandflugten. Moser, lavvandede søer og fugtig hede veksler med markante parabelklitter, som er hesteskoformede klitter, dannet af sammenblæst sand.

Gamle hestevognsspor, skelgrøfter og skelhuller ("doler") vidner om tidligere tiders udnyttelse af heden.