Projektområde - Klitheden mellem Stenbjerg og Lodbjerg

stenbjerg

Vest for Lodbjerg Klitplantage fortæller grupper af gravhøje, at området var befolket i bronzealderen.

Klithederne i Sydthy er EF-Fuglebeskyttelsesområde, bland andet fordi tranen yngler her. Derfor er det ikke
tilladt at færdes i en del af området i perioden 1. april til 15. juli.