Hornsyld-Bråskov - kløverstier

Gennem dette projekt etableres der 4 stier med udgangspunkt i Hornsyld Idrætscenter:

• Grøn sti - 2,5 km: lysløjpen: med fast underlag (asfalt) til gang, løb, skating m.m.

• Blå sti - 5,0 km: banestien: anslår et kulturarvstema, den nedlagte jernbane

• Rød sti - 7,5 km: kulturarvsstien: bygninger og synlige spor i landskabet

• Sort sti - 10 km; rundt om Hornsyld og Bråskov: oplevelses bl.a. i det åbne land.

Der opsættes informationstavler undervejs og der formidles med QR koder.

Der etableres støttepunkter på ruterne:motionsredskaber, shelter, bænke og borde

Projektet bidrager til sundhedsfremme (motion) og formidler natur- og kulturarvsværdier og styrker områdets identitet

colourbox

Ansøger for projektet: Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov

Kontaktperson: Michael Jonasen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 23. november 2012

Deltagere i partnerskabet:

- Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov

- Beboerforening i Bråskov

- Hornsyld Lokalarkiv

- Hedensted Kommune

Projektets samlede udgifter:354.470 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 165.667 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300