Hornsyld-Bråskov - kløverstier

Gennem dette projekt etableres der 4 stier med udgangspunkt i Hornsyld Idrætscenter:

  • Grøn sti - 2,5 km: lysløjpen: med fast underlag (asfalt) til gang, løb, skating m.m.
  • Blå sti - 5,0 km: banestien: anslår et kulturarvstema, den nedlagte jernbane.
  • Rød sti - 7,5 km: kulturarvsstien: bygninger og synlige spor i landskabet.
  • Sort sti - 10 km: rundt om Hornsyld og Bråskov: oplevelser bl.a. i det åbne land.

Der opsættes informationstavler undervejs, og der formidles med QR koder.

Der etableres støttepunkter på ruterne: Motionsredskaber, shelter, bænke og borde.

Projektet bidrager til sundhedsfremme (motion) og formidler natur- og kulturarvsværdier og styrker områdets identitet.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et af de nyetablerede støttepunkter på ruterne, en shelter og bænkebord.

Foto: Torsten Sonne Petersen

 

Ansøger for projektet: Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov

Kontaktperson: Michael Jonasen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov
  • Beboerforening i Bråskov
  • Hornsyld Lokalarkiv
  • Hedensted Kommune

Projektets samlede udgifter: 381.670 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 165.667 kr.

Frivillige arbejdstimer: 347