Knudhule Strand - adgangsforhold og faciliteter

Ved Knudhule Strand (Blå Flag strand) iværksættes en række nye initiativer: Opgradering af parkeringsforholdene, isætningssted for småbåde, kanoer og kajakkker inkl. tilgængelighed for handicappede, nyudviklet og banebrydende badebrosystem, en sammenhængende sti nord og syd for strandarealet med information, stiafmærkning m.v. Genopretning af den lille Søkilde, afskærmning af stranden mod Randersvej, flere borde/bænke og grillpladser, mulighed for nye aktiviteter og grej, omklædningsmulighed, samt visuelle forbedringer i form af rydning af uønsket opvækst og sikring af udsigter Projektet er tænkt udført med bred folkelig inddragelse.

 

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Bent Uhre

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juni 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Ry Sejlklub
  • Vinterbadeklubben
  • Knudhule Ferie- og Kursuscenter
  • Knudsø Skolen
  • SSP
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Visit Skanderborg / Oplev Søhøjlandet
  • Kildebjerg Ry
  • Ry Håndværker- og Borgerforening
  • Skanderborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 1.963.658 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 440