Sorø Kodriverlaug samler viden om god naturpleje

Projektet handler om at kunne indhøste erfaringer og viden om naturpleje og formidle denne viden.

Projektet handler om at kunne indhøste erfaringer og viden om naturpleje og formidle denne viden.

Naturpleje kræver viden og forståelse for at blive vellykket og atraktiv som friluftsliv for flere frivillige borgere. Lauget vil indsamle faglig viden om naturen og dyrene

  1. for at udføre god naturpleje
  2. for at fastholde medlemmer
  3. og for at give inspiration til nye naturplejerforeninger.

Fotograf Søren Kaslov

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 2009

Projekt titel

Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje

Ansøger for projektet

Sorø Kommune

Kontaktperson

Morten Olesen

Deltagere i partnerskabet

Sorø Kommune
Sorø Kodriverlaug
Danmarks Naturfredningsforening, Sorø
Stiftelsen Sorø Akademi Dyreholder

Projektets samlede udgifter

279.800 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

136.600 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

46.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

1.830 timer