Køge - bekæmpelse af mink

En ekstra indsats for at bekæmpe mink.

Fem foreninger er gået sammen med kommunen i et partnerskabsprojekt om at gøre en ekstra indsats for at bekæmpe mink.

Formålet er at sikre bestandene af vandfugle mod angreb fra mink. Man forventer, at samspillet mellem de deltagende aktørers kompetencer og netværk vil kunne udnyttes til en effektiv bekæmpelse.

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2009

Projekt titel

Bekæmpelse af mink i Køge

Ansøger for projektet

Danmarks Naturfredningsforening, Køge

Kontaktperson

Henrik Petersen

Deltagere i partnerskabet

Danmarks Naturfredningsforening, Køge
Danmarks Sportsfiskerforening
Danmarks Jægerforbund Dansk Ornitologisk Forening
Køge Landbocentrum
Køge Kommune

Projektets samlede udgifter

377.800 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

172.800 kr.

Frivillige arbejdstimer

1.020 timer