Naturprojekt Kollens Mølle

 

Projekttype Naturgenopretning
Periode 2017-2021
Lokalitet Jeksendal i Skanderborg Kommune
Økonomi Intern anlægsbevilling 0,8 mio. kr.

Naturgenopretning i Jeksen bæk

 

Naturstyrelsen gennemfører i 2021 et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune.

I projektet genoprettes naturlig hydrologi og vandløbskontinuitet i en opstemmet del af Jeksen Bæk og de tilledende kildebække. Spærredæmningen og den utidssvarende fisketrappe fjernes, og der foretages genopretning af vandløbet i et naturligt snoet forløb over ca. 150 m. 

Med projektet genskabes således naturlige forhold i et meget naturrigt vandløb og dets kildeomgivelser. Når området er reetableret, og naturen har fundet sin plads i den nye ådal, vil områdets mange besøgende stadig kunne se resterne af den gamle møllebygning og den flotte stenbro, der vidner om områdets lange og rige kulturhistorie.

 

Projektforløb

 

 

2017

- Indledende drøftelser med Museum Skanderborg og Skanderborg kommune
- Udarbejdelse af projektskitse

2018

- Besigtigelse med Fredningsnævn Midtjylland, østlige del
- VVM screening ved Miljøstyrelsen
- Dispensation fra tilstandsfredningen af arealer ved Jeksendalen (Jeksendalfredningen)

2019

- Detailprojektering af naturprojekt Kollens Mølle

2020

- Myndighedsbehandling ved Skanderborg kommune

2021

- Maj: Opstart af afvanding af møllesø

- August: Nedbrydning af fisketrappe og opstemning 

Kort over projektområdet

 

Ved P-plads på Kollens Møllevej, er der adgang til området. Derudover et par borde og bænke samt infotavle.

Vandreruten Århus - Silkeborg går gennem området.

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet