Naturprojekt Kollens Mølle

Naturstyrelsen har i 2021 gennemført et naturgenopretningsprojekt
ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune.

 

Projekttype Naturgenopretning
Periode 2017-2022
Lokalitet Jeksendal i Skanderborg Kommune
Økonomi Intern anlægsbevilling 0,8 mio. kr.

Naturgenopretning i Jeksen bæk

 

Naturstyrelsen har i 2021 gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune.

I projektet er der genoprettet naturlig hydrologi og vandløbskontinuitet i en opstemmet del af Jeksen Bæk og de tilstødende kildebække. Spærredæmningen og den utidssvarende fisketrappe er fjernet, og der er foretaget genopretning af vandløbet i et naturligt snoet forløb over ca. 150 m. 

Med projektet er der genskabt stort set naturlige forhold i et meget naturrigt vandløb og dets kildeomgivelser. Når naturen har fundet sin plads i den nye ådal, vil områdets mange besøgende stadig kunne se resterne af den gamle møllebygning og den flotte stenbro, der vidner om områdets lange og rige kulturhistorie.

 

Projektforløb

 

 

2017

- Indledende drøftelser med Museum Skanderborg, Skanderborg kommune m.fl.
- Udarbejdelse af projektskitse

2018

- Besigtigelse med Fredningsnævn Midtjylland, østlige del
- VVM screening ved Miljøstyrelsen
- Dispensation fra tilstandsfredningen af arealer ved Jeksendalen (Jeksendalfredningen)

2019

- Detailprojektering af naturprojekt Kollens Mølle

2020

- Myndighedsbehandling ved Skanderborg kommune

2021

- Maj: Opstart af afvanding af møllesø

- August - november: nedbrydning af fisketrappe og opstemning, fjernelse af søsediment og etablering af vandløbstrace 

- September - Naturstyrelsen inviterer til besigtigelse af projekt 

2022

- Nedlæggelse af sidste sandfang 

2023

- Indvielse: åbent vandløb marts 2023

Kort over projektområdet

 

Ved P-plads på Kollens Møllevej, er der adgang til området. Derudover et par borde og bænke samt infotavle.

Vandreruten Århus - Silkeborg går gennem området.

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet