Kollens Møllesø - naturforhold og friluftsmuligheder

Projektet vil forbedre naturforholdene i den fredede Kollens Møllesø og Jeksen Bæk, og det vil skabe en lille paddelokalitet. Desuden vil det via en ny sti skabe forbindelse mellem andre stisystemer og dermed forbedre friluftsmulighederne. Infotavler ved søen vil oplyse om stedets natur og kulturhistorie.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Lars Møller

Tidsperiode: Gennemført august – september 2010.

Deltagere i partnerskabet:

- Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg

- Brabrand Lystfiskerforening

- Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet

- Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune

- Skanderborg Kommune

- Naturstyrelsen, Søhøjlandet

- Lodsejer Hanne Brandt

Projektets samlede udgifter: 457.785 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 225.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 138.393 kr

Frivillige arbejdstimer: 160