Kollund Skov - overnatningsplads

Forbedring af faciliteter for friluftsliv samt etablering af et kystnært overnatningssted.

Forbedring af faciliteter for friluftsliv samt etablering af et kystnært overnatningssted med shelter i forbindelse med Gendarmstien. Overnatningsstedet ligger i en privat skov.

Foto: Naturstyrelsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 2009

Projekt titel

Kollund Skov

Ansøger for projektet

Aabenraa Kommune

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen

Deltagere i partnerskabet

Kollund Skov Aps
Aabenraa Kommune

Projektets samlede udgifter

100.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

50.000 kr.

Frivillige arbejdstimer