Vilsted Sø - kombineret gang- og cykelbro

Formålet med projektet er at etablere en 300 m kombineret gang- og cykelbro over Vilsted Sø i et naturområde, der vil skabe sammenhæng mellem borgere og natur.

Ideen er at udvikle frilufts- og oplevelsesmuligheder i hele Vilsted Sø-området, så der sættes fokus på værdier, oplevelser og vil binde byerne Ranum, Vilsted og Overlade sammen.

Ønsket er fremkommet fra borgerne i de 3 byer på borgermøder afholdt af Vesthimmerlands Kommune. Vilsted Sø er Nordjyllands næstestørste sø på 450 hektar, og hele området med sø og enge består af i alt 950 hektar.

Projektet forventes påbegyndt december 2012 og 2 år frem, hvor borgerne fra de 3 byer, borgerforeninger og Naturstyrelsen indgår i samarbejdet, der koordineres af Vesthimmerlands Kommune.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Gang- og cykelbroen blev indviet og taget i brug den 20. december 2014. Nedenfor ses et par billeder fra indvielsen.

Borgmester og 3 borgerforeningsformænd klipper snoren. Foto: Jacob Dalgaard

Menneskemængde på broen. Foto: Jacob Dalgaard

 

Ansøger for projektet: Vesthimmerlands Kommune

Kontaktperson: Carsten Christensen

Tidsperiode: Gang- og cykelbroen blev indviet i december 2014. Projektet blev endeligt afsluttet i februar 2015.

Deltagere i partnerskabet:

  • Overlade Borgerforening
  • Ranum Borgerforening
  • Vilsted Borgerforening
  • Naturstyrelsen, Aalborg
  • Vesthimmerlands Kommune

Projektets samlede udgifter: 4.905.558 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 801