Vilsted Sø - kombineret gang- og cykelbro

Formålet med projektet er at etablere en 300 m. kombineret gang- og cykelbro over Vilsted Sø i et naturområde, der vil skabe sammenhæng mellem borgere og natur.

Ideen er at udvikle frilufts- og oplevelsesmuligheder i hele Vilsted Sø-området, så der sættes fokus på værdier, oplevelser og vil binde byerne: Ranum, Vilsted og Overlade sammen.

Ønsket er fremkommet fra borgerne i de 3 byer på borgermøder afholdt af Vesthimmerlands Kommune. Vilsted Sø er Nordjyllands næstestørste sø på 450 hektar, og hele området med sø og enge består af i alt 950 hektar.

Projektet forventes påbegyndt december 2012 og 2 år frem, hvor borgerne fra de 3 byer, borgerforeninger og Naturstyrelsen indgår i samarbejdet, der koordineres af Vesthimmerlands Kommune.

colourbox

Ansøger for projektet: Vesthimmerlands Kommune

Kontaktperson:Carsten Christensen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 31. december 2014.

Deltagere i partnerskabet:

  • Overlade Borgerforening
  • Ranum Borgerforening
  • Vilsted Borgerforening
  • Naturstyrelsen, Aalborg
  • Vesthimmerlands Kommune

Projektets samlede udgifter: 4.050.450 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 444