Den spiselige by - konference

Projektets formål er at sætte fokus på aktiviteter i byen gennem delprojekter, som arbejder lokalt og aktivt med at gøre byen grønnere, og som har et spiseligt output. Projektet vil medvirke til at styrke grundlaget for etablering af grønne lommer i byens rum – herunder trække naturoplevelser og en større biodiversitet dybere ind i storbyen.

I forbindelse med afholdelse af Sharing Copenhagen – København som europæisk miljøhovedstad, afholder projektet en international konference. Konferencen har fokus på, hvordan den moderne storby kan åbnes op for grønne projekter, hvor byens borgere deltager aktivt og direkte i etablering af byhaver, bylandbrug, høst af byens spiselige planter, bier i byen, nyttehaver, haver i havnen, landshare og lignende initiativer og aktiviteter. 

 

Ansøger for projektet: Miljøpunkt Amager

Kontaktperson: Claus Knudsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. november 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Miljøpunkt Amager
  • Sundholmskvarterets Områdeløft
  • Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltning

Projektets samlede udgifter: 880.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 200.000 kr.