Kongsmade lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Kongsmade Lavbundsprojekt - Lukket 2017 uden at blive gennemført

Udsigt over Kongsmade på Kegnæs.

Projekttype Lavbundsprojekt
Periode

2015-2017

Projektareal ca. 30 ha
Økonomi

I første omgang er der bevilget 175.000 kr. til teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.
Heraf betaler EU 35.000 kr. og Miljø- og Fødevareministeriet resten.

 

Projektbeskrivelse

Projektområdet består af knap 30 hektar privatejede arealer, som ligger nær nordspidsen af Kegnæs i Sønderjylland. Arealet er en gammel afsnøret og inddiget havbugt, der har været drænet og dyrket i mange år.
Projektet er et klimaprojekt, som går ud på at stoppe afvandingspumpen og gennembryde havdiget, så havvandet får adgang til området igen.

Der vil kunne blive dannet en brakvandssø på ca. 15 ha. samt nye fugtige naturarealer. Desuden vil kuldioxid (CO2) blive oplagret i stedet for at blive frigivet fra humuslagene, som det sker nu, hvor arealet er drænet. Den store udledning af okker (jern) vil blive mindre.

Projektforløb

Projektet er lukket i 2017, da der var for lidt kulstof i jorden, til at projektet kunne opnå bevilling.
Lodsejerne var positive og det er håbet, at projektet en gang i fremtiden kan gennemføres.

30-11-2017

Projektet er lukket i 2017, da der var for lidt kulstof i jorden, til at projektet kunne opnå bevilling.

Lodsejerne var positive og det er håbet, at projektet en gang i fremtiden kan gennemføres.

10-04-2017

Der ventes på en vurdering af den tekniske forundersøgelse i Miljøstyrelsen.
Kulstofindholdet er lavt i jorden i projektområdet og det er derfor tvivlsomt om projektet kan gennemføres.

10-11-2016

Naturstyrelsen er i gang med at vurdere om projektet kan fortsætte. Udkast til teknisk forundersøgelse med bilag er lagt ind i dokumentarkivet nedenfor.

20-4-2016:

Den tekniske forundersøgelse med projektforslag er ved at være færdig. Den bliver derefter vurderet for at afgøre om projektet kan fortsætte. Hvis det er tilfældet så fortsættes der med samtaler med lodsejerne for at høre hvilke ønsker de har for at deltage i projektet.

 

Firmaet Alectia er igang med tekniske forundersøgelser.

<h1>Kort over projektområdet</h1>

Kontakt

Martin Reimers

Skovfoged
Naturstyrelsen Sønderjylland