Kridtbakken

Projektet skal skabe friluftsaktiviteter og naturoplevelser i naturområdet ”Kridtbakke” og gøre området tilgængeligt for offentligheden. Projektet vil reetablere en gammel trampesti samt etablere en ny forbindelsessti og rekreative faciliteter. Derudover etableres der direkte trappeadgang til to plateauer, som er beliggende cirka 25 meter over havets overflade og med udsigt til Lille Vildmose, Mulbjergene ved Dokkedal, Limfjorden og den sydøstlige del af Vendsyssel.

Der oprettes bålhytte, shelters, muldtoilet og borde-bænke sæt, som vil give mulighed for at overnatte og raste. Endelig skal områdets natur- og kulturhistorie formidles gennem infotavler og brochure på stedet og ved beskrivelse på relevante formidlingswebsites.  

UPDATE: Projektet er færdigt. Det blev indviet i september 2014. Nedenfor ses et billede med den nye bålhytte, shelters og borde-/bænkesæt.

Foto: Evan Lund

 

Ansøger for projektet: Gudumholm Borgerforening

Kontaktperson: Hanne Trolle Thomsen  

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Gudumholm Borgerforening
  • Private lodsejere
  • Aalborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 638.805 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 275.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 313