Hov - Kyststien

Kyststien ved Hov er blevet til på baggrund af et lokalt ønske om at sikre og forbedre adgangsforholdene for gående langs stranden ved Hov. Projektet skal bestå af:

 • En rundtur langs kysten og i Hov by med tilknyttet formidling af lokale natur- og kulturhistorier i form af podcasts via 2D-koder og en lokal folder
 • En handicapvenlig delstrækning på ca. 1 km. fra Egmont Højskolen til havnen
 • En kystsikring af stien langs vandet over en delstrækning på ca. 100 meter
 • En shelter til brug for Odder Kommunes skoler, kano- og kajakfolket, vandre- og cykelturisten
 • En miniøkobase til Hov Skole
 • Borde/bænkesæt og infotavler med oversigtskort og info om affaldshåndtering m.v. på udvalgte steder

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Anlæg af stien hen over stenkastningen. Foto: Bendt Nielsen

Opførelse af grillhytte med grejbank ved Hølken. Foto: Bendt Nielsen

 

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Bent Hodde Mortensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juni 2015.

Deltagere i partnerskabet:

 • Egmont Højskolen
 • Hou Maritime Idrætsefterskole
 • Hou Fællesforum
 • Høfdeforum
 • Lodsejere
 • Danmarks Narutfredningsforening
 • Friluftsrådet Odder
 • Odder museum
 • Hov Skole
 • UdviklingOdder
 • Odder Kommune
 • Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 1.171.693 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 125.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 319