Hov - Kyststien

Kyststien ved Hov er blevet til på baggrund af et lokalt ønske om at sikre og forbedre adgangsforholdene for gående langs stranden ved Hov. Projektet skal bestå af:

  • En rundtur langs kysten og i Hov by med tilknyttet formidling af lokale natur- og kulturhistorier i form af podcasts via 2D-koder og en lokal folder
  • En handicapvenlig delstrækning på ca. 1 km. fra Egmont Højskolen til havnen
  • En kystsikring af stien langs vandet over en delstrækning på ca. 100 meter
  • En shelter til brug for Odder Kommunes skoler, kano- og kajakfolket, vandre- og cykelturisten
  • En miniøkobase til Hov Skole
  • Borde/bænkesæt og infotavler med oversigtskort og info om affaldshåndtering m.v. på udvalgte steder

Foto: Hans Jørgen Jørgensen

Foto: Hans Jørgen Jørgensen

Ansøger for projektet: Odder Kommune

Kontaktperson: Bent Hodde Mortensen

Tidsperiode:Projektet afsluttes senest 31. december 2012.

Deltagere i partnerskabet:

-Egmont Højskolen

- Hou Maritime Idrætsefterskole

- Hou Fællesforum

- Høfdeforum

- Lodsejere

- Danmarks Narutfredningsforening

- Friluftsrådet Odder

- Odder museum

- Odder Museum

- Hov Skole

- UdviklingOdder

- Odder Kommune

- Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 1.204.543 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 125.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 275