Nordfjends - natur, friluftsliv og oplevelser

Projektet tager udgangspunkt i lokale borgeres ønske om at gøre landskabet i Nordfjends bedre tilgængeligt til friluftsliv, at formidle landskabet og naturen i Nordfjends samt at styrke og forbedre områdets natur. Nordfjends er i kommuneplanen for Skive Kommune udlagt som et natur- og landskabsmæssigt særligt beskyttelsesområde. Projektet har følgende indhold:

  • Etablering af nye stier samt opkobling til eksisterende stier og friluftsbaser koordineret under en samlet plan for Nordfjends.
  • Etablering af formidlingstiltag i form af informationsskiltning, egnshjemmeside, naturformidlingsarrangementer og koordinering til Skiveegnens turistcenter.
  • Styrkelse og forbedring af områdets naturværdier gennem udarbejdelse af lokale samarbejdsplaner for naturfremme, vedligehold og rydning af uønsket planteopvækst.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Etablering af bro/træstistrækning ved Ørselv Kloster sø. Foto: Berit Brunsgaard

Unge deltagere fra den afsluttede arbejdsdag. Foto: Berit Brunsgaard

 

Ansøger for projektet: Skive Kommune

Kontaktperson: Berit Brunsgaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2015. 

Deltagere i partnerskabet:

  • Skive Kommune
  • Virksund Kursuscenter
  • Hald Borgerforening
  • I/S Sølyst
  • Lundø Forsamlingshus
  • SET - Skiveegnens erhvers- og turistcenter

Projektets samlede udgifter: 892.854 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 180.000 kr.

Tilskud fra Friluftsrådet: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 600