Nordfjends - natur, friluftsliv og oplevelser

Projektet tager udgangspunkt i lokale borgeres ønske om at gøre landskabet i Nordfjends bedre tilgængeligt til friluftsliv, at formidle landskabet og naturen i Nordfjends samt at styrke og forbedre områdets natur. Nordfjends er i kommuneplanen for Skive Kommune udlagt som et natur- og landskabsmæssigt særligt beskyttelsesområde. Projektet har følgende indhold:

  • Etablering af nye stier samt opkobling til eksisterende stier og friluftsbaser koordineret under en samlet plan for Nordfjends.
  • Etablering af formidlingstiltag i form af informationsskiltning, egnshjemmeside, naturformidlingsarrangementer og koordinering til Skiveegnens turistcenter.
  • Styrkelse og forbedring af områdets naturværdier gennem udarbejdelse af lokale samarbejdsplaner for naturfremme, vedligehold og rydning af uønsket planteopvækst.

colourbox

Ansøger for projektet: Skive Kommune

Kontaktperson: Berit Brunsgaard

Tidsperiode: Projektet forventes afsluttet senest oktober 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Skive Kommune
  • Virksund Kursuscenter
  • Hald Borgerforening
  • I/S Sølyst
  • Lundø Forsamlingshus
  • SET - Skiveegnens erhvers- og turistcenter

Projektets samlede udgifter: 794.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 180.000 kr.

Tilskud fra Friluftsrådet: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 600